Financování

Multifunkční zařízení SHARP si lze pořídit ve třech základních režimech:

1. Přímý nákup stroje, který je po řádném předání našimi techniky do provozu fakturován. Servis multifunkčních zařízení je poskytován na Vaše vyžádání s následnou fakturací služby. Poskytujeme ve spolupráci s naším partnerem taktéž prodej zboží formou náhradního plnění.

2. Přímý nákup stroje a uzavření servisní a materiálové smlouvy. Stroj je v tomto případě taktéž fakturován a dle servisní smlouvy a stanoveného tarifu za průjezd papíru A4 strojem hradíte každý měsíc skutečný objem kopírování a tisku. Tarif za průjezd papíru A4 zahrnuje absolutně veškeré služby a materiál nutný pro provoz zařízení (práce, dojezd technika, náhradní díly, spotřební díly, tonery, papír.). Stav počítadla stroje posíláte vždy koncem měsíce na e-mail naší firmy. Tento režim je vhodný pro větší objemy tisku a kopírování (cca nad 2.000 A4/měs.). Nemusíte se vůbec o nic starat – stačí zavolat a vše zařídíme. Tato služba zahrnuje péči o zařízení SHARP v rámci dlouhodobého a proporcionálního opotřebení stroje bez jakýchkoliv dalších nákladů na údržbu a chod zařízení. Uživatel se tak vyhne jednorázovým nákladům za výměnu spotřebních dílů po uplynutí jejich životnosti dané výrobcem (světlocitlivý válec, stěrky, developer apod.).

3. Pronájem stroje. Vyhnete se přímé investici a namísto toho platíte měsíční paušál za pronájem zařízení po smluvní dobu 36/48/60 měsíců. Dále se vše shoduje s bodem 2. Jednou ročně Vám přefakturujeme pojištění stroje (cca 1.000,-Kč).